Sitemap

 Indkaldelse til generalforsamling 2024


Årets generalforsamling afholdes onsdag den 6. marts kl. 19.30

Den afholdes hos Karsten Dahl Dittmann, Markleddet 1, Thorøhuse, 5610 Assens.

Inden generalforsamlingen er der tilbud om spisning kl. 18.30.

Menuen er Lasagne og råkost


 Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

6. Orientering om næste års budget. 

7. Fastsættelse af kontingenter. 

8. Valg i henhold til vedtægterne. 

9. Eventuelt.  


Tilmelding er lukket

Indsendelse sf forslag behandling er lukket
Forslag skal i følge vedtægterne være indsendt senest den 23. februar